Narzędzia wiertnicze

Narzędzia wiertnicze

Wiertnica hydrauliczna małogabarytowa musi być wyposażona w narzędzia wiertnicze i żerdzie wiertnicze. Rury wiertnicze mają różne długości i różnią się rodzajem zamków gwintowych – trapezowych lub stożkowych. Narzędzia wiertnicze są dwóch typów: świdry skrzydłowe i świdry gryzowe

Rury płuczkowe

W przypadku wiercenia studni głębinowych potrzebna jest pewna ilość rur wiertniczych w zależności od ich wielkości i maksymalnej głębokości wiertnicy hydraulicznej. Rury wiertnicze są dostępne w różnych długościach. Rury wiertnicze są puste w środku, z każdej strony jest przyspawany zamek z gwintem trapezowym lub stożkowym.

Świder skrzydłowy

Najbardziej optymalne narzędzie wiertnicze dla wiertnicy ręcznej to świder skrzydłowy. Świder składa się z trzech skrzydeł. Każde skrzydło ma krawędź tnącą. Na krawędź przypada główne obciążenie podczas wiercenia, więc zużywa się szybciej niż inne powierzchnie. W celu zmniejszenia szybkości zużycia, do krawędzi są przyspawane specjalne płytki z twardego stopu VK8, spowalniających ich zużycie.

Świder gryzowy

Aby przyspieszyć wiercenie twardej skały, podczas wiercenia studni za pomocą wiertnicy ręcznej stosuje się świdry gryzowe. Zwiększają one prędkość przejścia twardych skał i są instalowane na złożonych obiektach zamiast świdrów skrzydłowych.